INFO: Har du mottatt melding om å registrere riktig kontaktinformasjon i Kontakt- og reservasjonsregisteret? Les mer. Verger kan få beskjed om å korrigere Kontakt- og reservasjonsregisteret. Les mer. INFORMACJA, (polsk): Czy otrzymałeś informację o konieczności zarejestrowania prawidłowych danych kontaktowych w Rejestrze kontaktów i rezerwacji? Więcej informacji znajdziesz tutaj.